GAME MOBILE

CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG 8.3

Kính gửi quý bằng hữu, Quốc Tế Phụ Nữ năm nay BQT GameFullVIP sẽ có rất rất nhiều quà tặng đem đến cho bằng hữu.
Đối với game TQQAT, vừa có 1 BIGUPDATE cực khủng, tăng tướng lên +15 sao, update cánh mới, ngọc khảm mới... theo dõi tại trang chủ!

EVENT TẠI TRANG CHỦ

1. KHUYẾN MÃI NẠP ATM/VISA/MOMO/ZALOPAY
- Nội dung: từ nay đến hết 9.3 sẽ nhận thêm 10% giá trị coin nạp

2. NHẬN CODE 8.3 (tại trang chủ GameFullVIP)
- Nội dung: 1 số game đang phát hành sẽ tặng code giá trị cao cho các cấp độ VIP2 đến VIP8 (cấp độ càng cao, số coin nhận càng nhiều)

EVENT INGAME TAM QUỐC QUẦN ANH

1. SHOP 100 NGUYÊN BẢO
- Thời gian: 07.03.2019 - 13.03.2019
- Nội dung: quà BIGUPDATE và quà 8.3 mỗi ngày, 100 nguyên bảo mỗi món, quá hời! Reset theo ngày!

2. ĐĂNG NHẬP 8 NGÀY LỄ
- Thời gian: 07.03.2019 - 16.03.2019
- Nội dung: đăng nhập nhận quà khủng, ngọc khảm Cánh, hồn tướng xịn cùng code ingame TQQAT-080319

3. QUÀ GIỚI HẠN MỖI TUẦN
- Thời gian: 07.03.2019 - 16.03.2019
- Nội dung: tuần này, BQT GFV đem đến 120 hồn Bàng Thống để kích duyên, hồn và chiến hồn 4 tướng mới được update.

4. NẠP MỖI NGÀY
- Thời gian: 07.03.2019 - 28.03.2019
- Nội dung: nạp 1 ít để nhận phúc lợi tháng 3. Hồn và Chiến Hồn tướng mới đang đợi.

5. TỔNG NẠP
- Thời gian: 07.03.2019 - 28.03.2019
- Nội dung: nhận lượng lớn Tướng Hồn, Ngọc hiếm và Kinh Nghiệm.

6. TỔNG TIÊU PHÍ
- Thời gian: 07.03.2019 - 28.03.2019
- Nội dung: số lượng cực lớn Kinh Nghiệm và đạo cụ thiết yếu.

7. TẦM BẢO
- Thời gian: 06.03.2019 - 10.03.2019
- Nội dung: Tầm Bảo nhận quà, hồn Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, chiến hồn Lữ Linh Khởi, Hạ Hầu Quyên, Trương Tinh Thải ...

8. Hồng Bao
- Thời gian: 07.03.2019 - 09.03.2019 (3 ngày liên tục)
- Nội dung: online sáng và Chiều, mỗi lần nhận đến 10.000 KNB

BQT GFV chân thành cảm ơn quý bằng hữu đã ủng hộ Tam Quốc Quần Anh Truyện trong suốt thời gian qua!

GAME MOBILE-2016 © O981-556-4282.3m