GAME MOBILE

  Trang chủ    3Q QUẦN ANH TRUYỆN
Tải về Giới thiệu Tam Quốc Quần Anh Truyện là một game chiến thuật theo lượt kinh điển,
một tướng bốn kỹ năng. Với hơn 100 tướng có thể tấn giai và tiến hoá,
mỗi tướng 4 kỹ năng đều có thể trưởng thành, chắc chắn sẽ tạo nên chiến thuật không có cách nào thay thế.
Hệ thống quan ải huyết chiến không kể hết, gần 10 tính năng đánh liên server mở liên tục 24/7. Quân Đoàn Tranh Bá, Quân Lâm Thiên Hạ mỗi tuần, quà nhiều không kể xiết.
Muốn đơn thương độc mã chiến tứ phương? 6 vị trí có thể trang bị vật phẩm, Cánh, Toạ kỵ, thiên phú, thăng sao, khảm tướng hồn, bảo vật... đang chờ.
Bắt đầu ngay hôm nay với ưu đãi tuyệt đối từ GameFullVIP!