GAME MOBILE

  Trang chủ    ĐẤU LA ĐẠI LỤC
Tải về Giới thiệu

ĐẤU LA ĐẠI LỤC (hiện tại phiên bản này đã tạm đóng)

Trong tháng 9.2022, GameFullVIP đã có 1 đợt nâng cấp server và cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Những tài khoản ở server cũ được đền bù và chuyển sang hệ thống Đấu La 2: Tái Lâm. Chi tiết tham khảo:

TẠI ĐÂY

Vì sao không cập nhật toàn bộ nhân vật lên bản mới?

  • GameFullVIP.com đã cập nhật, nhưng vấn đề do bản cũ và bản mới Lực chiến chênh lệch quá cao giữa 2 cụm (Đấu La 1 và Đấu La 2)
  • Do đó đền bù 50% tổng nạp là lựa chọn tốt nhất cho người chơi!

 

Bằng hữu có tên trong danh sách vui lòng liên hệ GFV qua fanpage: facebook.com/gamefullvip để nhận số COIN theo quy định và bắt đầu ở server mới từ hôm nay!

Danh sách các tài khoản có thể nhận đền bù (có nạp theo mốc được đền bù):

09662*****6
a0974*****0
anhta*****1
anhtu*****s
antaw*****o
babyk*****9
bachc*****1
baoha*****0
beoqu*****x
bugat*****y
catuh*****n
chaie*****n
conda*****i
croke*****t
daovu*****u
ductu*****g
dungc*****i
duyda*****1
duyta*****g
giang*****2
hmd19*****3
hoadi*****0
hoang*****2
hohie*****n
hongv*****1
hptom*****0
i2kss*****7
junno*****1
kingh*****3
kypho*****g
letha*****1
levan*****3
maiti*****n
minhi*****i
namng*****3
natna*****7
ngocb*****5
nhing*****n
nhinh*****x
phiun*****2
qazqa*****3
queca*****3
quyen*****5
rednl*****l
rekie*****2
ren03*****3
shind*****a
shy10*****4
symat*****8
tan09*****1
tan09*****1
tanho*****0
taola*****e
thai7*****n
thaic*****a
thanh*****2
thien*****9
thien*****f
thien*****f
thuan*****3
thuan*****4
tpd19*****1
trant*****3
trant*****3
truhk*****0
truon*****4
tulan*****9
tvhan*****h
valen*****2
vinam*****2
vitbu*****3
vktpr*****u
vttag*****1
xitru*****m
yonan*****a
zhaon*****7
zhaon*****7