GAME MOBILE

BigUpdate Khế Ước 3D

 

BIG Update: Khế Ước Ma Thuật
Thời gian: 26.07.2023

Kính gửi quý bằng hữu,

Khế Ước Ma Thuật 3D đã có 1 update khủng cho phiên bản tiếng Anh và cả bản tiếng Việt! GameFullVIP đã thực hiên 1 số cập nhật như sau:

- Dịch thuật 100% phiên bản tiếng Anh (English version) (Vietnamese and Chinese languages will no longer appear)
- Sát thương của các loại BOSS tầng và phó bản sẽ được giảm 1/3
- Sửa lỗi: level 350 không thể mở túi THÚ (BEAST) (fix lỗi rương đầy)
- Nhiều hoạt động mới
- Vật phẩm mới

Nếu trong quá trình trải nghiệm game phát sinh lỗi, vui lòng báo về fanpagge GameFullVIP hoặc trang chat cộng đồng DISCORD!

DISCORD CHAT

Cảm ơn bằng hữu đã ủng hộ!