GAME MOBILE

BIGUpdate Tháng 10 - Tam Quốc Quần Anh Truyện

Dự kiến update giữa tháng 10, nội dung chính:
- Tăng phẩm Cam > Đỏ cho 30 tướng (từ +10 tăng +15)
- Tăng phẩm 5 tướng +15 lên +20
- Tăng thêm 2 bộ trang bị mới: Phượng Nghi - Tinh Nguyệt (phẩm đỏ)
- Mở event Liên Server
- Thêm mới 20 tầng võ học (hiện tại 30, sau update sẽ là 50 tầng)
- Thêm 50 loại võ học mới (có thể rớt tại Phó bản mới và SHOP, tầm bảo ...)
- Thêm 90 map mới (40 ải thường, 40 tinh anh, 10 truyền kỳ)
- Một số ưu hoá khác.

Danh sách tướng có thể tăng phẩm +15:

 • Chân Cơ
 • Quan Vũ
 • Tôn Sách
 • Tôn Quyền
 • Chu Du
 • Vu Cát
 • Tả Từ
 • Tào Nhân
 • Điển Vi
 • Hạ Hầu Đôn
 • Hạ Hầu Uyên
 • Trương Hợp
 • Hoàng Nguyệt Anh
 • Hoàng Trung
 • Khương Duy
 • Mã Siêu
 • Mạnh Hoạch
 • Ngụy Diên
 • Chúc Dung
 • Lục Tốn
 • Lữ Mông
 • Tôn Kiên
 • Thái Sử Từ
 • Thái Văn Cơ
 • Viên Thuật
 • Viên Thiệu
 • Nhan Lương
 • Văn Sửu
 • Từ Hoảng
 • Trương Xuân Hoa
Bài khác
Merge Servers Free codes October 2023 Release new games in October Free codes September 2023 Free codes 20.08.2023 Top-up via Mobile Card Support Cryptocurrencies TopUp with zero fee Free codes JULY 2023 WEEK NEWS Maintenance game(s) TESING Mirage: Eternal Love 3D Free codes JUNE 2023 [Resolved] - Cannot login Free codes MAY 2023 Free codes April 2023 Test MU Immortal Legend: Idle H5 Tặng Giftcode và Gộp server Free codes for February Khai mở server mới 2023 - TQQAT GET FREE 30.000 COIN HAPPY NEW YEAR Bảo trì cổng trong ngày 29.06 Tối ưu 1 số game Tháng 7 Thông Báo tháng 6 Cập nhật mới T5 HOẠT ĐỘNG ĐẤU LA 2 MỪNG GIỖ TỔ - X3 NIỀM VUI CÙNG GFV Dự kiến Update TQQAT Hoạt động năm mới trênGameFullVIP Khai mở server 3 - cụm 4 - TQQAT BIGUpdate Tháng 10 - Tam Quốc Quần Anh Truyện Khai mở server 01 - cụm 4 - TQQAT Server Test game mới - Chiến Linh Thánh Nữ Mở Server AlphaTest MA VỰC H5 RESET EVENT LÃNG KIẾM và GAME MỚI BIGUPDATE Tam Quốc Quần Anh Truyện Mobile HOẠT ĐỘNG LIÊN SERVER TQQAT 31.01 - Ngày cuối K.mãi NẠP và dùng CODE Update TẾT và tặng COIN - TQQAT Hoạt động TẾT Tam Quốc Quần Anh Truyện Hướng Dẫn Nhận Quà Nạp Đầu 3 ngày liên tiếp MỪNG NĂM MỚI 2020 HOÀNH TRÁNG CÙNG GAMEFULLVIP BIGUPDATE và hoạt động 20.11 - TQQAT Dự kiến update TQQAT 11.2019 Update Tam Quốc Quần Anh Truyện tháng 10 [Update Hoạt Động 2.9] TQQAT Mobile Thông tin BigUpdate Quần Anh Truyện tháng 7 Update QUÂN LÂM THIÊN HẠ và Event Open Server 12 Trương Tinh Thải - Quần Anh Truyện BIG UPDATE tháng 5 và Sự Kiện 30.04 TQQAT