GAME MOBILE

MU H5 - Cập nhật tháng 8

 

Kính gửi quý bằng hữu!

Trong tháng 8 này hệ thống MU H5 đã có cập nhật mới! Bao gồm tăng cấp và nhiều skin UTR (skin nhận được thông qua event ingame).

 

Thông tin update:

Scarlet Gear tăng thêm 1000 level!

 

 

 

Tăng max chiến lực: Gear Refind thêm 3,000 Level!

 

 

 

Nhiều hoạt động và nhiều skin mới: UTR!
Tất cả hoạt động đang được cấu hình, đợi thông báo trong update tiếp nha!

 

 

 


Sửa lỗi: Dungeon > Demon Tower (bản Việt không gặp lỗi này)!

 

 

 

Cảm ơn sự ủng hộ của quý bằng hữu!