GAME MOBILE

Tặng code cuối tháng

Cuối tháng rồi, nên GFV "vét" tất cả code để phát! CƠ HỘI này chỉ có vào 2 ngày cuối tháng! Bạn sẽ nhận thêm được rất nhiều code đó!

 

Giftcode mới cho các tài khoản VIP0 (có nghĩa là những tài khoản chưa từng nạp) :

 

GFV-GUC2ABHC    -    GFV-1W2B54HV    -    GFV-1KL3PTZE

 

URL: gamefullvip.com/userinfo/giftcode.html

 

Nếu tài khoản của bạn có nạp và đạt được VIP3 (nạp trên 750k): 


GFV-T71K**FN and GFV-YIQ**L8T

 

Bên cạnh đó, sau khi gộp server có 1 số lỗi đã xảy ra, GFV vẫn đang trong quá trình xử lý:

 

 - Đồ giám ÁM KHÍ chưa thể kích hoạt