GAME MOBILE

14.6 - Cập nhật Event

 

Rất nhiều giftcode đã được cập nhật tại trang chủ! Nhớ sử dụng nhé!

1. Cập nhật skin mới:

- Năm năm ước hẹn Mã Hồng Tuấn

- Mộ Sắc Công Tước Đường Thần

- Hầu Gái Mèo - Chu Trúc Thanh

2. Hoạt động thu thập mảnh Sa Tiểu Bạch LR. Chỉ cần thu đủ 240 mảnh bạn có thể nhận được danh hiệu, võ hồn chân thân, thể lực và 10 mảnh LR!

Trong trường hợp bạn đã có hồn sư, chỉ cần phân giải, sau đó nhận quà (trùng sinh hoàn trả 100% nguyên liệu)

- Danh hiệu và khung avatar Thâm Hải Chi Chủ


3. Hoạt động đổi quà (có thể nhận được sau 15 ngày mở server). Vật phẩm rớt từ phó bản thường, đấu trường.... có thể đổi quà siêu ngon, siêu hiếm. Cụ thể:


(mở vào 20.06)

- Mảnh LR của 2 hồn sư

- Danh hiệu và khung avatar mới

- Tiên Phẩm Tinh Tuý (chỉ tồn tại trong event này, siêu hiếm)

- Thức tỉnh thần mộc

- Mảnh hồn linh SSR

Ghi nhận 1 số lỗi:
- Băng Hỏa Lưỡng Nghi chưa thể luyện dược (sau 2 vòng)
- 1 số phó bản PVE Lâu Cao ra trận chưa có kết quả (đã ghi nhận do server thấy sát thương gây ra vượt mức cho phép, tức là quá cao so với mức bình thường nên sẽ trả về kết quả sai)