GAME MOBILE

BIGUPDATE LIÊN SERVER T9

Kính gửi quý bằng hữu,
Sau bao ngày chờ mong, phiên bản chính thức sẽ sớm được update. Cần tải APK mới từ ngày 26 đến 30.08, nếu không tải mới vẫn có thể tiếp tục chơi (tầm 2-3 tuần).

Update mới có gì HOT?
- Hỗ trợ màn hình FullHD+ (tức màn hình tràn viền vẫn hiển thị đầy đủ và đẹp)
- Thu gọn UI, font chữ, làm nổi bật chủ thể hơn!
- Giao diện chiêu mộ tướng mới

 

 

 

 

 

 

 

- Thêm rất nhiều hồn sư mới và vật phẩm (đã giới thiệu từ cách đây hơn 10 ngày)

 

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH LIÊN SERVER: KIM LOẠI VỰC SÂU

- Mở trận hình thứ 3, tổng số ra trận như sau:
+ 12 hồn sư chính ra trận, 12 hồn sư trong đội hình hỗ trợ (tổng 24)
+ 6 Hồn Linh ra trận
+ 12 Thần Khí
Trong các trận PVP và phó bản mới update, tối đa phải thắng 2/3 trận!

 

 

HỒN SƯ ĐỒ GIÁM: Thiên Long Mã Hồn đồ
- Kích hoạt 2 hồn hỏa sẽ mở thêm 1 vị trí hồn linh ra trận
- Tăng thuộc tính theo phần trăm cho tất cả hồn sư

 

ÁM KHÍ ĐỒ GIÁM: hiện tại đã có thể kích hoạt
- Tăng thuộc tính lên đến 10%

 

Sửa 1 số lỗi được báo về fanpage!

 

GAME MOBILE-2016 © O776-5l6-9352.3m