GAME MOBILE

Cập nhật chính thức

 


Thời gian: tới ngày 11.09.2022 (5h chiều)
Sẽ có bảo trì khoảng 5-8 tiếng! Vài điều cần lưu ý:
1. Cient APK vui lòng lên trang chủ gamefullvip.com để tải lại
(client hiện tại update 50MB chỉ là để chơi được, update chính thức cần hơn 500MB)

2. Gộp server
- Chia thành 2 cụm : s1-s5 và s6-s10
- Sau khi gộp, reset toàn bộ event của các sv này (để các bạn có thể nhận thêm nhiều quà)

3. Hoạt động mới dành cho tất cả server
- Reset các gói nạp (có thể nhận thêm nhiều kim cương hơn)