GAME MOBILE

CẬP NHẬT ĐẤU LA 2

Kính gửi quý bằng hữu,

Trong cuối tháng 5, GameFullVIP có ra mắt 1 client APK mới, fix 1 số lỗi được báo về fanpage và kèm theo đó cũng có phát sinh 1 ít lỗi mới. GFV sẽ tranh thủ fix trong 1-2 ngày tới!

1. Phiên bản APK mới

Link tải APK(1.39GB): https://app.gamefullvip.com/dau_la_tai_lam.apk

Phiên bản này đã fix 1 số lỗi liên quan hiển thị skill trong các phó bản.

 

Phát sinh thêm 1 số lỗi nhỏ, sẽ update trong ngày 27-28.05:

  • Lỗi chat
  • Lỗi cấp VIP hiển thị
  • Lỗi Hồn đồ, Kim Loại vực sâu, ám khí...
  • Font chữ chưa tối ưu (quá dài hoặc quá ngắn)

2. Cập nhật hoạt động

Ngày 28.05 sẽ update việc đổi Huy Chương Tinh Đấu lấy quà ngon:

  • Danh hiệu
  • Mảnh LR
  • Mảnh ám khí...
  • Thể lực, kim tệ...