GAME MOBILE

HĐ. Phá Toái Vị Diện

Kính gửi quý bằng hữu,

Hoạt động "Phá Toái Vị Diện" mới được ra mắt tháng này! Chúng ta cùng thám hiểm mê cung, giải đáp câu hỏi và nhận thật nhiều quà!

Giới thiệu:

Đường Hạo trở thành Vị Diện Chi Chủ sau rơi vào trạng thái ngủ say, năm đó chưa thể bảo hộ A Ngân khúc mắc, để ý thức của hắn, mê thất tại mình trong vô tình sáng tạo mảnh vị diện, mà tỉnh lại biện pháp của hắn, chính là tiến vào mảnh vị diện, thu thập trí nhớ của hắn mảnh...

(đang cập nhật....)

 

Vượt map 2, vui lòng bật sáng các đèn: 2005 > 2013 > 2011 > 2007