GAME MOBILE

Hoạt động ĐUA TOP server mới

Kính gửi quý bằng hữu,
Với server mới, rất nhiều event đã được mở ra!


01. Đua TOP Level

 

02. Đạt cấp nhận quà khủng

 

03. Tích lũy nạp (có tính vơi các hoạt động khác, nạp 1 nhận quà ở 4-5 event khác nhau)


04. Hôn lễ Hào Hoa & Guild chiến

Chỉ cần kết hôn, hoàn thành 3 loại Đơn Giản, Xa Hoa và Sang Trọng, Danh hiệu, thời trang, bảo bảo lập tức đến tay!

 

05. GÓI Quà 0 đồng

Chỉ cần tích lũy đủ Kim Cương (bạn có thể nhận miễn phí ~ 140.000 Kim Cương không khóa mỗi ngày). Rất nhiều quà đang chờ đợi bạn!

06. Các hoạt động khác
(đang được cập nhật thêm)

 

 

GAME MOBILE-2016 © O981-556-4282.1m