GAME MOBILE

Cập nhật tháng 9

Nội dung cập nhật:
- Tăng thêm phần quà mỗi ngày khi làm nhiệm vụ năng động (thêm vật phẩm và kim cương)
- Tăng tỉ lệ drop một số vật phẩm hiếm từ Boss thế giới và Boss liên server
- Shop kim cương khóa: thêm 1 số vật phẩm
- Thêm nhiều hoạt động miễn phí mới
- Có thể sẽ gộp server từ 1 đến 3
- Tặng giftcode mới nhập trong game: GFVTRYHARD

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý bằng hữu!

GAME MOBILE-2016 © O981-556-4282.1m