GAME MOBILE

Hoạt động mừng Đại Lễ

Kính gửi quý bằng hữu,

Trong cuối tháng 8 này, GameFullVIP sẽ có 1 update mới và cập nhật thêm thật nhiều event mới! 

(Cụ thể từ ngày 26.08 đến 01.09)

HOẠT ĐỘNG ĐẬP TRỨNG

- Đổi quà khủng: cánh, thú, thời trang, vật phẩm hiếm

- Tích lũy tiêu phí kim cương, nạp...

 

 

 

(Từ 02.09 đến 05.09)

 

 

SHOP Liên server

SHOP Liên server hiển thị item tốt nhất bạn có thể nhận được! Không phải là cứ mua sẽ được vật phẩm tốt nhất!

Từ 00:00~18:00: giới hạn mỗi người mua 5 vật phẩm

Từ 18:00~24:00: không giới hạn mua (số lượng tối đa là 1050 vật phẩm)

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐUA TOP HẬU DUỆ

TOP Hậu duệ server và Liên Server

Hạn Mua

Nạp Liên Tục

Nhiệm vụ ngày

ĐỔi quà...

 

 

Kính chúc bằng hữu có thật nhiều niềm vui từ Khế Ước Ma Thuật!

 

 

 

 

 

 

GAME MOBILE-2016 © O981-556-4282.1m