GAME MOBILE

[H.Dẫn] Ghép Trang bị Đỏ và Hồng


Đối với các trang bị Bậc (Giai hoặc Tier) dưới 7 có thể không cần quan tâm, trong ngày thứ 2 sau khi chơi game, các trang bị đó không mang tác dụng nhiều.
Nếu bằng hữu "lỡ tay" bán hết thì không cần lo lắng!
Trang bị Cam 1 sao, có thể đem dung luyện toàn bộ! 


Nguồn gốc tất cả trang bị từ 2 sao trở lên:
- Các loại BOSS cấp cao (Thế giới - Liên server)
- Tầm Bảo trang bị cao cấp
- SHOP cống hiến Guild (thỉnh thoảng sẽ có bằng hữu khác bỏ vào, tất nhiên sẽ hiếm)

Bằng hữu có thể ghép trang bị cùng bậc (tier) theo cấu trúc dưới đây:

- Cam 2 sao tăng lên Đỏ 2 sao

- Đỏ 2 sao > Đỏ 3 sao (cần thêm 3 tới 5 trang bị)

- Đỏ 3 sao > Hồng 2 sao (cần 3 trang bị + Đá Sao băng trang bị)


Lưu ý:
- Để tăng tỉ lệ ghép 100%, hãy sử dụng 5 món (3 món vẫn ghép được, tỉ lệ 75%, nhưng rất dễ ghép thất bại)
- Đá Sao băng trang bị có thể nhận từ các loại BOSS (tỉ lệ hiếm) hoặc đợi event các tuần

 

CHI TIẾT HÌNH ẢNH

 

Ghép trang bị Cam 2 sao thành trang bị Đỏ 2 sao

 

 

 

Ghép trang bị Đỏ 2 sao thành trang bị Đỏ 3 sao

 

 

Ghép trang bị Đỏ 3 sao thành trang bị Hồng 3 sao (cần thêm Đá Sao băng trang bị)

 

 

 

Nâng cấp vòng tay - vòng cổ lên bậc cao hơn (Nhẫn Crystal có thể nhận được từ Tầm bảo cao cấp)

 

 

 

 

 

 

GAME MOBILE-2016 © O981-556-4282.1m