GAME MOBILE

Tính năng: Thức Tỉnh thần hồn

Kính gửi quý bằng hữu,

Tính năng Thức Tỉnh rất quan trọng trong việc tăng thêm thuộc tính, kỹ năng, mở Thần Linh... Tổng cộng có 4 lần thức tỉnh.

THỨC TỈNH LẦN 1

  • Tăng 100% sát thương với 4 Creep trước mắt
  • Mở trang bị tier (giai) 5-6
  • Mở skin Cánh Titan và skin Người Hầu Alien
  • Nhận danh hiệu "NGƯỜI ƯU TÚ"

 

 

THỨC TỈNH LẦN 2 (Level 220)

  • Mở hệ thống Avatar
  • Mở 1 Skill mới 
  • Cường hóa 300% 2 skill cơ bản, 25% tỉ lệ choáng trực tiếp

 

 

THỨC TỈNH LẦN 3 (Level 280)

  • Mở hệ thống THẦN LINH
  • Mở 1 Skill mới "Chú Im Lặng": định thân đối phương 3s và gây thêm 300% sát thương
  • Cường hóa skill: thi triển KHIÊN = 30% HP, 25% miễn sát thương PVP, miễn toàn bộ trạng thái debuff, xóa tất cả trạng thái bất lợi đang gặp.

 

THỨC TỈNH LẦN 4 (Level 370)

 Đột phá giới hạn cấp 370  - chuyển thành level TOP1 (vẫn tính level 371 372...). Sau đó sẽ mở thêm 3 tính năng tăng LC siêu nhanh!

 

GAME MOBILE-2016 © O981-556-4282.1m