GAME MOBILE

Tặng code tháng 9

Cuối tháng rồi, nên GFV "vét" tất cả code để phát! CƠ HỘI này chỉ có vào 2 ngày cuối tháng! Bạn sẽ nhận thêm được rất nhiều code đó!

 

Giftcode mới cho các tài khoản VIP0 (có nghĩa là những tài khoản chưa từng nạp) :

GFV-IF7I0YDE

GFV-BCS7ZV3E


URL: gamefullvip.com/userinfo/giftcode.html

 

Nếu tài khoản của bạn có nạp và đạt được VIP3 (nạp trên 750k): 

GFV-P**FI19A

 GFV-Y37***A

 

Bên cạnh đó, sau khi gộp server có 1 số lỗi đã xảy ra, GFV vẫn đang trong quá trình xử lý:

 - Grandmaster Match > error 22

 - Battle in Clouds > error 22

 - Đồ giám ÁM KHÍ chưa thể kích hoạt

 

Về vấn đề update bản mới, cũng đã ổn rồi! Tầm qua lễ 2.9 sẽ có nhé!

 

GAME MOBILE-2016 © O981-556-4282.4m